Lexika k pracovnému pohovoru

Aby ste si mohli vytvoriť predstavu o práci prekladateľa alebo tlmočníka, pripravili sme glosár (slovník) na tému Pracovný pohovor. Prekladateľ a tlmočník sa pripravuje na každý jeden preklad alebo tlmočenie individuálne a musí si naštudovať lexiku z danej oblasti. Urobí si poznámky, ktoré môžete vidieť nižšie. Pre Vás sme ich obohatili aj o výslovnosť ruských slov zvýraznenú v latinke. Veríme, že táto téma bude pre niektorých z Vás nápomocná, pokiaľ sa budete uchádzať o zamestnanie alebo, naopak, vyberať uchádzača o zamestnanie a Váš pohovor bude v ruskom jazyku.

Lexika k pracovnému pohovoru


Prekladateľské hlavolamy

Mnohí ľudia považujú slovné spojenie prekladateľské umenie za nelogické a absurdné. Vraj celé prekladateľstvo spočíva len v mechanickom nahrádzaní lexiky jedného jazyka lexikou druhého jazyka. Napríklad: stôl – стол – table, mama je učiteľka – мама учительница – mother is a teacher. Ak aj Vy prekladateľstvo nemilosrdne podceňujete, ponúkame Vám vyriešiť niekoľko prekladateľských hlavolamov.  

Hlavolamy