Lizaveta.sk

Ponúkame profesionálne služby v oblasti prekladov, tlmočenia zo slovenského jazyka do ruského jazyka a naopak. Poskytujeme tie najkvalitnejšie a rýchle služby, ktoré umožnia našim klientom úspešne komunikovať s partnermi v podnikaní, pri plnení ich pracovných úloh alebo v ich súkromnom živote. Učíme ruštinu efektívne a rýchlo. 


conversation

PREKLADY

 • bežné a odborné preklady z/do ruštiny
 • úradné preklady (súdne preklady)
 • široký okruh terminologických oblastí
  (ekonomika, právo, stavebníctvo, technika, kultúra, história, šport)
 • preklad webových stránok, prezentácií, filmov
 • preklad článkov, časopisov, návodov na použitie
 • štylistické a gramatické korektúry textov
 • verejné obstarávanie
 • prekladateľ je rodený ruskojazyčný hovorca

 

TLMOČENIE

 • simultánne a konzekutívne tlmočenie z/do ruštiny
  (tlmočenie prezentácií, obchodných stretnutí, konferencií, exkurzií, školení)
 • tlmočník je rodený ruskojazyčný hovorca

 

VÝUČBA RUŠTINY

 • individuálne kurzy a skupinové kurzy (do 6 ľudí)
 • firemné kurzy
 • kurzy pre detí a tínedžerov
 • obchodná ruština
 • konverzácie v ruštine