Preklady

  Zo slovenčiny do ruštiny Z ruštiny do slovenčiny
Obyčajný neúradný preklad 18 EUR / NS 18 EUR / NS
Súrny preklad dohodou dohodou
Úradný preklad 20 EUR / NS

 

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie 25 - 30 EUR / hod.
Simultánne tlmočenie 40 - 50 EUR / hod.
Tlmočenie z listu, telefonické tlmočenie, sprievodcovské tlmočenie dohodou

 

Korektúra textu

Korektúra textu obyčajná 9 EUR / NS
Korektúra textu súrna 12 EUR / NS

 

ÚČTOVANÉ JEDNOTKY

Normostrana (NS) – štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu. Počíta sa každá, aj začatá normostrana.

Hodina (hod)
– každá začatá hodina vrátane stratového času.

Deň – viac, ako 4, maximálne však 8 hodín.

TERMÍNY DODANIA

Za bežný termín sa považuje preklad, vykonaný v rozsahu max 5 normostrán za jeden pracovný deň, dodaný najskôr o 3 pracovné dni.

Za súrny termín sa považuje preklad, vykonaný v rozsahu väčšom, ako 5 normostrán za jeden pracovný deň alebo dodaný do 3 pracovných dní.

MINIMÁLNE ÚČTOVANÉ MNOŽSTVО

1 normostrana pri prekladoch
2 hodiny pri tlmočení